Välkommen till Åda Ventilation

Sedan många år tillbaka är vi en erfaren installatör av ventilationssystem i bostadshus. Vi samarbetar med ett flertal byggföretag såsom Kvalitetsbygg AB, Ovidius Bygg AB, Fastpartner, Promentgruppen AB och Ulvsunda Bygg AB.

Nu erbjuder vi även OVK-besiktningar av certifierade besiktningsmän med lång erfarenhet av ventilationssystem.

Våra tjänster

OVK-besiktning

Enligt plan- och bygglagen måste man ha ett fungerande ventilationssystem. OVK-besiktningar säkerställer att ventilationen fungerar korrekt och att inomhusluften i byggnader skall hålla en hög kvalitet.
En OVK-besiktning ska göras med tre eller sex års intervall, beroende på fastighetstyp, och säkerställa att föroreningar inte förkommer, samt att ventilationssystemet fungerar som det ska. Är ni osäkra på er intervallperiod; kontakta oss. Vi erbjuder OVK-besiktning utförd av en certifierad besiktningsman.

Installation

Vi utför alla typer av installationer inom ventilation. Utförande som totalentreprenader. Vi installerar nya, moderna ventilationssystem och renoverar gamla, och vi kan således -ofta på plats- bedöma om enkla förbättringar kan göras för att sänka energiförbrukningen.

Service

Efter flera års drift fastnar damm och andra partiklar som kan täppa till en ventilationskanal. Vi tillhandahåller service för både nya och gamla anläggningar -både som fristående tjänst, eller i samband med OVK-besiktning.
Vi erbjuder även serviceavtal, som exempelvis kan innehålla kontroll eller byten av remmar, lager, filter, motorer och fläktar. Varje serviceavtal anpassas till befintligt system.

Injustering

Rätt mängd och flöde av luft är viktigt för energioptimering och gott inomhusklimat. Injusteringar ska alltid genomföras vid installation eller ombyggnation av ett ventilationssystem. Givetvis tillhandahåller vi också injustering.